WCAG 2.1 onderzoek

Deelonderzoek content van de website ambulancezorggm.nl van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

 • OpdrachtgeverSwetlana Landbrug, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
 • AuditeurArmen Mnatsian, digitaalEHBO
 • Datum4 december 2023
 • ConformiteitsdoelWCAG 2.1 AA
 • MetingNulmeting

Uitvoering

digitaalEHBO is een ervaren audit- en adviesbureau op het gebied van digitale toegankelijkheid. Onze diensten bestaan uit audit en advies over toegankelijkheid van websites en documenten. Het op een eenvoudige manier duidelijk maken aan klanten hoe zij de toegankelijkheid van hun website kunnen verbeteren.

Logo van digitaalehbo

Samenvatting

Het deelonderzoek naar de toegankelijkheid van de content van de website https://ambulancezorggm.nl/ is afgerond op 4 december 2023. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. De gebruikte norm is WCAG 2.1 niveau AA.

Uit het onderzoek is gebleken dat de content van de website helaas nog niet volledig voldoet aan alle succescriteria. Op dit moment voldoet de website aan 18 van de 30 succescriteria die van toepassing zijn op de content van de website.

Uit het onderzoek is gebleken dat de website voor een groot deel al wel goed toegankelijk is. Wat dit betreft wordt dus al goed met toegankelijkheid rekening gehouden. Zo wordt niet verwezen naar bijvoorbeeld de visuele locatie van onderdelen. De HTML-pagina’s hebben de juiste taalinstellingen.

Er zijn echter ook nog toegankelijkheidsproblemen gevonden. Zo zijn er een paar problemen met het tekstalternatief van decoratieve afbeeldingen. Ook is er een contrastprobleem gevonden. Zo is niet alle visueel zichtbare tekst in de onderzochte video beschikbaar voor mensen die dit niet kunnen zien. Voor hen moet een alternatief komen, bijvoorbeeld in de voice-over, want anders missen zij informatie. Verder voldoen de onderzochte PDF-documenten niet aan alle eisen. Alle geconstateerde problemen zijn verderop in het rapport uitgebreid beschreven.

In dit rapport worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen; dit is echter geen compleet overzicht. Het onderzoek is indicatief voor de verschillende soorten problemen die gevonden zijn. Het kan dus zijn dat een soort probleem op meer plaatsen binnen de website voorkomt, maar dat maar enkele voorbeelden zijn genoemd.

Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Uiteraard proberen we de steekproef zodanig te maken dat dit geminimaliseerd wordt, maar het kan nooit uitgesloten worden. Het kan dan wel bij een volgend onderzoek worden opgemerkt.

Wanneer verbeteringen worden doorgevoerd, moet u er rekening mee houden dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Gegevens

 • ambulancezorggm.nl

  • Alle pagina's op https://ambulancezorggm.nl/ (URI-basis)
  • Alle pagina's op https://cms.vggm.nl (pdf-documenten)
  • Niet de pagina's op https://vggm.easycruit.com (andere URI-basis en andere stijlkenmerken)
  • Tussen haken staat de motivering om een gedeelte al dan niet mee te nemen. Zie voor meer informatie de evaluatiemethode.

 • De website is onderzocht op conformiteit aan WCAG 2.1 AA.

 • De website is onderzocht op ondersteuning voor gangbare browsers en hulptechnologieën.

 • Het onderzoek is uitgevoerd volgens evaluatiemethode WCAG-EM.

 • De volgende succescriteria zijn uitgesloten van het onderzoek omdat dit een deelonderzoek content is:

  • 1.3.4 Weergavestand
  • 1.3.5 Identificeer het doel van de input
  • 1.4.4 Herschalen van tekst
  • 1.4.12 Tekstafstand
  • 1.4.13 Content bij hover of focus
  • 2.1.1 Toetsenbord
  • 2.2.1 Timing aanpasbaar
  • 2.4.1 Blokken omzeilen
  • 2.4.3 Focus volgorde
  • 2.4.5 Meerdere manieren
  • 2.4.7 Focus zichtbaar
  • 2.5.1 Aanwijzergebaren
  • 2.5.2 Aanwijzerannulering
  • 2.5.4 Bewegingsactivering
  • 3.2.1 Bij focus
  • 3.2.2 Bij input
  • 3.2.3 Consistente navigatie
  • 3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)
  • 4.1.1 Parsen
  • 4.1.3 Statusberichten

Uitgebreide rapportage

Overzicht

In dit rapport wordt gerapporteerd over 30 succescriteria van een deelonderzoek content op WCAG 2.1 AA. Resultaten van het onderzoek:

 • 12 voldoende
 • 12 onvoldoende
 • 6 niet van toepassing
 • 0 niet getoetst

Principe 1: Waarneembaar

Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content

Niveau A

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

 • Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.)
 • Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.)
 • Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content.
 • CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen.
 • Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.1.1
Algemene bevindingen
 • Op de website staat bovenaan in de header het logo van Ambulancezorg Gelderland-Midden met de volgende tekst in het logo "Ambulancezorg Gelderland-Midden". De alternatieve tekst van dit logo is nu "Logo GGD Gelderland-Midden". De alternatieve tekst is niet helemaal volledig. Alle tekst die in de afbeelding staat, hoort terug te komen in de alternatieve tekst. Onderin de footer staat het logo van Ambulancezorg Gelderland-Midden. De alternatieve tekst van dit logo is nu "Logo". De alternatieve tekst is niet helemaal volledig. Alle tekst die in de afbeelding staat, hoort terug te komen in de alternatieve tekst. Onder de koptekst "Volg ons op" staan social media-iconen die middels CCS-code worden weergegeven. Dit zijn links die verwijzen naar bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn. Voor deze social media-iconen die ook een link zijn, ontbreekt een equivalent tekstalternatief, zie ook succescriterium 2.4.4. https://ambulancezorggm.nl/
beginpagina
 • Op onderstaande pagina staat naast de koptekst "Werkgebied" een decoratieve afbeelding met een tekstalternatief "physician assistant". Laat het alt-attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat. https://ambulancezorggm.nl/
contactpagina
 • Op onderstaande pagina staan informatieve iconen, bijvoorbeeld voor locatie (adres), telefoon en e-mailadres. Deze iconen worden middels CSS-code weergegeven. Dit is belangrijke informatie zonder een tekstalternatief. Er moet dus een tekstalternatief komen voor het icoontje. https://ambulancezorggm.nl/contact-1
physician assistant op de ambulance
 • Op onderstaande pagina staat naast de koptekst "Wat is het doel van deze pilot?" een decoratieve afbeelding met een tekstalternatief "Inzet". Laat het alt-attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat. https://ambulancezorggm.nl/innovatie-en-onderzoek/physician-assistant-op-de-ambulance Vergelijkbare problemen zijn ook op pagina https://ambulancezorggm.nl/node/1491 en https://ambulancezorggm.nl/wat-kun-jij-doen-als-je-onze-ambulance-nodig-hebt-of-tegenkomt gevonden.
Declaratieformulier_AED__R018_
 • In het PDF-bestand "Declaratieformulier_AED__R018_" staat bovenaan het logo van de ambulancezorg. Dit logo heeft een alternatieve tekst nodig, deze is er nu niet. Het logo is een decoratieve afbeelding ('Artifact'). Op de eerste pagina moet het logo een tekstalternatief krijgen, want dit is belangrijke informatie die nu ontbreekt. https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2021-05/Declaratieformulier_AED__R018_.pdf

Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Niveau A

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

 • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.
 • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Resultaat:
Niet van toepassing

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.2
Algemene bevindingen
 • De video’s op de volgende pagina’s hebben automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium. De video "LONNEKE'S DROOM KOMT UIT. DAG WERKEN ALS AMBULANCEVERPLEEGKUNDIGE" op pagina: https://ambulancezorggm.nl/opleidingen-en-lessen/informatie-kleurplaten-en-meer-voor-kinderen De video "Over helpen bij hulpverlening." op pagina: https://ambulancezorggm.nl/wat-kun-jij-doen-als-je-onze-ambulance-nodig-hebt-of-tegenkomt
1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Niveau A

Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.3
Algemene bevindingen
 • De video’s op de volgende pagina’s bieden geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom noodzakelijk. In video op https://ambulancezorggm.nl/wat-kun-jij-doen-als-je-onze-ambulance-nodig-hebt-of-tegenkomt verschijnt tijdens het afspelen en aan het einde van de video informatie in het beeld waar geen audiodescriptie of media alternatief voor aanwezig is. In video op https://ambulancezorggm.nl/opleidingen-en-lessen/informatie-kleurplaten-en-meer-voor-kinderen verschijnt tijdens het afspelen van de video informatie in het beeld (zie bijvoorbeeld op tijdlijn 0:40, 02:33, 05:11, enz.) waar geen audiodescriptie of media alternatief voor aanwezig is.
1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Niveau AA

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat:
Niet van toepassing

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Niveau AA

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.2.5
Algemene bevindingen
 • De video’s op de volgende pagina’s bieden geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3. In video op https://ambulancezorggm.nl/wat-kun-jij-doen-als-je-onze-ambulance-nodig-hebt-of-tegenkomt verschijnt tijdens het afspelen en aan het einde van de video informatie in het beeld waar geen audiodescriptie of media alternatief voor aanwezig is. In video op https://ambulancezorggm.nl/opleidingen-en-lessen/informatie-kleurplaten-en-meer-voor-kinderen verschijnt tijdens het afspelen van de video informatie in het beeld (zie bijvoorbeeld op tijdlijn 0:40, 02:33, 05:11, enz.) waar geen audiodescriptie of media alternatief voor aanwezig is.

Richtlijn 1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties

Niveau A

Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.3.1
Algemene bevindingen
 1. Op onderstaande pagina staan onder de koptekst "Nieuws" informatieblokken met "Lees meer"-links. Het informatieblok bestaat uit een koptekst, een alinea en een "Lees meer"-link. Het gehele informatieblok staat binnen een link (een <a>-element). Omdat het informatieblok binnen een <a>-element staat met een aria-label-attribuut wordt de informatie binnen het blok niet meer voorgelezen. Voor hulpsoftwaregebruikers ontbreekt nu belangrijke informatie op de pagina. https://ambulancezorggm.nl/ Vergelijkbare problemen door verkeerd gebruik van het aria-label-attribuut ontstaan ook op andere pagina’s. Zie bijvoorbeeld op pagina https://ambulancezorggm.nl/vervoerd-of-behandeld, https://ambulancezorggm.nl/contact-1/tips-meldingen-of-klachten en https://ambulancezorggm.nl/opleidingen-en-lessen/informatie-kleurplaten-en-meer-voor-kinderen.
 2. Op de website staat in de footer een tekstgedeelte "Volg ons op" met daaronder social media-links. Het is beter om dit tekstgedeelte met een koptekst (bijvoorbeeld met een <h2>-element) op te maken zodat de structuur van de website beter overgebracht wordt. https://ambulancezorggm.nl/
 3. Onder de koptekst "Veelgestelde vragen" zijn de teksten van de accordeon-menu's visueel opgemaakt met onderliggende content, die pas zichtbaar wordt als een bezoeker op de knop drukt. Maar de teksten van de accordeon-menu's zijn niet als koppen opgemaakt met bijvoorbeeld een <h3> kop-element. https://ambulancezorggm.nl Vergelijkbare problemen komen ook op andere pagina’s voor. Zie de accordeons op pagina https://ambulancezorggm.nl/opleidingen-en-lessen/informatie-kleurplaten-en-meer-voor-kinderen, https://ambulancezorggm.nl/veelgestelde-vragen-over-de-ambulance, enz.
missie en visie CR
 • De volgende PDF’s "missie en visie CR" en "Jaarverslag 2022 Cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland 060323" hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kunnen de PDF’s niet verder onderzocht worden. Let op; bij het oplossen van dit probleem kunnen nieuwe toegankelijkheidsproblemen ontstaan. https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2023-05/missie%20en%20visie%20CR%20.pdf en https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2023-05/Jaarverslag%202022%20Clie%CC%88ntenraad%20Ambulancezorg%20Gelderland%20060323.pdf
Declaratieformulier_AED__R018_
 • In het PDF-bestand "Declaratieformulier_AED__R018_" zijn de tags niet compleet en op sommige plaatsen niet helemaal juist. Zo is bijvoorbeeld pagina 1 niet volledig, omdat de titel niet is getagd met bijvoorbeeld een <h1>-tag. Zo zijn ook alle andere koppen in het document niet getagd als een koptekst. De formulieren zijn niet goed getagd waardoor de namen voor de velden ontbreken. De formulieren zijn (niet goed) opgemaakt met de datatabel voor visuele orde, dit is niet goed. Hierdoor kan er geen relatie gelegd worden tussen de teksten met de formuliervelden. Maak geen gebruik van datatabellen voor visuele doeleinden. https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2021-05/Declaratieformulier_AED__R018_.pdf
1.3.2 Betekenisvolle volgorde

Niveau A

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

Resultaat:
Voldoende

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen

Niveau A

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Resultaat:
Voldoende

1.3.4 Weergavestand

Niveau AA

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

1.3.5 Identificeer het doel van de input

Niveau AA

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

 • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
 • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis voor formulier-invoergegevens.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur

Niveau A

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Resultaat:
Voldoende

1.4.2 Geluidsbediening

Niveau A

Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Resultaat:
Niet van toepassing

1.4.3 Contrast (minimum)

Niveau AA

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

 • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
 • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
 • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.3
beginpagina
 • Op onderstaande pagina staat een zoekformulier onder de header. De informatie in de placeholder 'Zoeken…' in een lichtgrijze kleur op een lichtblauwe achtergrond. Het contrast van deze tekst is 3,8:1 (in Chrome) waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Het contrast is dus te laag. https://ambulancezorggm.nl/
1.4.4 Herschalen van tekst

Niveau AA

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

1.4.5 Afbeeldingen van tekst

Niveau AA

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

 • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
 • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

Resultaat:
Niet van toepassing

1.4.10 Reflow

Niveau AA

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

 • Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
 • Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels.;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Resultaat:
Voldoende

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Niveau AA

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

 • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 1.4.11
Algemene bevindingen
 1. De randen van de invoervelden op de volgende pagina’s hebben een te laag contrast van 1,2:1 met de achtergrond. Minimaal is 3:1 hiervoor nodig. Zie de pagina https://ambulancezorggm.nl/contact-1 https://ambulancezorggm.nl/vervoerd-of-behandeld/gevonden-voorwerpen https://ambulancezorggm.nl/contact-met-de-ggd/ben-je-tevreden-met-deze-website
 2. Op de onderzochte pagina’s is een aangepaste indicator van de toetsenbordfocus aanwezig. Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter met 1,4:1 te laag. Wanneer de standaard focusindicator van de browser wordt gebruikt, hoeft deze niet te voldoen aan de contrasteis uit dit succescriterium. Op pagina https://ambulancezorggm.nl/node/1491 zie de link "ritdossier kun je inzien op mijnambulancezorg.nl" en "Ambulancezorg Nederland". Op pagina https://ambulancezorggm.nl/aed-onderhoud-en-vergoeding de link "de website" Op pagina https://ambulancezorggm.nl/innovatie-en-onderzoek/physician-assistant-op-de-ambulance de links onder de koptekst "Meer informatie". Op pagina https://ambulancezorggm.nl/ staan onder de koptekst "Veelgestelde vragen over de ambulance" accordeons die geopend kunnen worden. De toetsenbordfocus binnen deze accordeons is 1,2:1, dit is te laag. Op pagina https://ambulancezorggm.nl/contact-1 staan onder de koptekst "Contactgegevens" links in de vorm van telefoonnummer en een e-mailadres. De toetsenbordfocus binnen deze accordeons is 1,6:1, dit is te laag.
1.4.12 Tekstafstand

Niveau AA

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

 • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
 • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
 • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
 • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

1.4.13 Content bij hover of focus

Niveau AA

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

 • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
 • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
 • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Principe 2: Bedienbaar

Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord

Niveau A

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

2.1.2 Geen toetsenbordval

Niveau A

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Resultaat:
Voldoende

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen

Niveau A

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

 • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
 • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
 • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar

Niveau A

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
 • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
 • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, "druk op de spatiebalk"), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
 • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
 • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
 • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen

Niveau A

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

 • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
 • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.

Resultaat:
Niet van toepassing

Richtlijn 2.3 Toevallen

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Niveau A

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.

Resultaat:
Voldoende

2.4.1 Blokken omzeilen

Niveau A

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

2.4.2 Paginatitel

Niveau A

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.2
Jaarverslag 2022 Cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland 060323
 • De onderzochte PDF-bestanden "missie en visie CR" en "Jaarverslag 2022 Cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland 060323" hebben in de titel 'Microsoft Word' staan. Dit klopt niet, dit moet dus uit de titel worden gehaald. De PDF-bestanden hebben wel een titel, maar deze staat niet in de metagegevens van het bestand (de titel wordt niet getoond in de vensterbalk van Adobe). Software kan hierdoor de titel niet bepalen. https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2023-05/missie%20en%20visie%20CR%20.pdf en https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2023-05/Jaarverslag%202022%20Clie%CC%88ntenraad%20Ambulancezorg%20Gelderland%20060323.pdf
Declaratieformulier_AED__R018_
 • In de meta-data van de PDF "Declaratieformulier_AED__R018_" is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. En dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2021-05/Declaratieformulier_AED__R018_.pdf
2.4.3 Focus volgorde

Niveau A

Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niveau A

Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 2.4.4
Algemene bevindingen
 • Op de website staan onder in de footer onder de koptekst "Volg ons op" social media-iconen met verkeerde linkdoelen. In de linktekst staat nu bijvoorbeeld "@AmbulanceGM" en "Ambulancezorg Gelderland-Midden". De linkteksten geven een verkeerd linkdoel weer. De links verwijzen naar de social mediapagina van de organisatie. Beter zou zijn om bijvoorbeeld voor de linktekst "Facebookpagina van Ambulancezorg Gelderland-Midden" te gebruiken in plaats van alleen "AmbulanceGM". https://ambulancezorggm.nl/
2.4.5 Meerdere manieren

Niveau AA

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

2.4.6 Koppen en labels

Niveau AA

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Resultaat:
Voldoende

2.4.7 Focus zichtbaar

Niveau AA

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Richtlijn 2.5 Input modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren

Niveau A

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of padgebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of padgebaseerd gebaar essentieel is.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

2.5.2 Aanwijzerannulering

Niveau A

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
 • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
 • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
 • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

2.5.3 Label in naam

Niveau A

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Resultaat:
Voldoende

2.5.4 Bewegingsactivering

Niveau A

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

 • Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 • Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Principe 3: Begrijpelijk

Richtlijn 3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina

Niveau A

De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.1.1
missie en visie CR
 • In het PDF-bestand "missie en visie CR" en "Jaarverslag 2022 Cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland 060323" is geen taal meegegeven. https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2023-05/missie%20en%20visie%20CR%20.pdf en https://cms.vggm.nl/sites/default/files/2023-05/Jaarverslag%202022%20Clie%CC%88ntenraad%20Ambulancezorg%20Gelderland%20060323.pdf
3.1.2 Taal van onderdelen

Niveau AA

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Resultaat:
Niet van toepassing

Richtlijn 3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus

Niveau A

Als een component van de gebruikersinterface de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

3.2.2 Bij input

Niveau A

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

3.2.3 Consistente navigatie

Niveau AA

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

3.2.4 Consistente identificatie

Niveau AA

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

Resultaat:
Voldoende

Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Fout identificatie

Niveau A

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 3.3.1
Algemene bevindingen
 • Op de onderzochte pagina staat een formulier. Als niet alle velden worden ingevuld en het formulier wordt verstuurd, verschijnt er een melding "field is required" bij een aantal velden. Dit is geen duidelijke tekstuele foutmelding. Deze melding is meer een instructie die een aanwijzing geeft dan een melding die aangeeft wat er verkeerd is gedaan. Een voorbeeld van een goede foutmelding is "Het veld is niet (goed) ingevuld.". https://ambulancezorggm.nl/contact-1 https://ambulancezorggm.nl/vervoerd-of-behandeld/gevonden-voorwerpen https://ambulancezorggm.nl/contact-met-de-ggd/ben-je-tevreden-met-deze-website
3.3.2 Labels of instructies

Niveau A

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Resultaat:
Voldoende

3.3.3 Foutsuggestie

Niveau AA

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Resultaat:
Voldoende

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Niveau AA

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door gebruikers bedienbaar gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:

 1. Omkeerbaar: Verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden.
 2. Gecontroleerd: Door de gebruiker ingevoerde gegevens worden gecontroleerd op invoerfouten en de gebruiker wordt de mogelijkheid gegeven om ze te verbeteren.
 3. Bevestigd: Er is een mechanisme beschikbaar voor het beoordelen, bevestigen en verbeteren van informatie voor de verzending wordt voltooid.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Principe 4: Robuust

Richtlijn 4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen

Niveau A

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

4.1.2 Naam, rol, waarde

Niveau A

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

Resultaat:
Onvoldoende

Bevindingen voor 4.1.2
Algemene bevindingen
 • Op onderstaande pagina staat een zoekformulier onder de header. Voor dit zoekveld ontbreekt de naam. Dit is een input-element zonder een label. Hulpsoftware kan nu dus niet de naam van dit invoerveld bepalen. Een placeholdertekst is niet afdoende voor de naam, want die wordt door veel hulpsoftware genegeerd. Dit probleem ontstaat doordat de aanwezige label verborgen wordt middels aria-hidden="true". https://ambulancezorggm.nl/
4.1.3 Statusberichten

Niveau AA

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Resultaat:
Niet getoetst

Dit onderzoek richt zicht op de content van de website, zodoende is dit succescriterium niet onderzocht.

Steekproef

Website

De volgende webpagina’s zijn opgenomen in de steekproef:

Documenten

De volgende documenten zijn opgenomen in de steekproef:

Technologieën

De volgende webtechnologieën worden gebruikt:

Onderbouwing

Webbrowsers

De volgende webbrowsers zijn gebruikt tijdens dit onderzoek:

 • Google Chrome, versie 119.0
 • Mozilla Firefox, versie 120.0
 • Microsoft Edge 119.0
 • NVDA 2023.3.0.29780
 • Adobe Acrobat Pro DC 2023.006.20380
 • PAC PDF Accessibility Checker 3 3.0.7.0
 • Colour Contrast Analyser 3.4.2

Software

De volgende software is gebruikt tijdens dit onderzoek:

 • Adobe Acrobat Pro DC
 • NVDA
 • VoiceOver

Website

De volgende website is gebruikt tijdens dit onderzoek: